FI SE EN

Teollinen Start up –projekti fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi


Maatalousylioppilaiden Tähkä osk. ja Myllykosken bioetanoli Oy yhteistyöhön oljenhankinnassa

Myllykosken bioetanoli Oy (”Mbio”) rakentaa Myllykosken entiselle paperitehtaalle bioetanolitehtaan, joka valmistaa toisen sukupolven biopolttoaineita korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita. Tarkoitusta varten tehdas ostaa pitkäaikaisin sopimuksin kaiken käytettävissä olevan oljen alueen viljelijöiltä noin 150 kilometrin säteellä Kouvolasta.

Maatalousylioppilaiden Tähkä osuuskunta (”Tähkä”) aloittaa oljenhankintayhteistyön Mbion kanssa. Tähkän tehtävään asettamat asiantuntijat toimivat sopimusneuvottelijoina ja ovat yhteydessä alueen viljanviljelijöihin. Työ alkaa heti ja sen toteuttamisessa otetaan huomioon kevään kylvökiireet.

Tähkän hallituksen puheenjohtaja Elias Heliander: ”Hienoa saada ruoantuotannon sivuvirtoja hyötykäyttöön. Palautamme mielellään pellolta poistuvan oljen ravinteet ja orgaanisen aineksen takaisin viljelijöille prosessin sivutuotteena syntyvän massan mukana. Odotan innolla kestävää yhteistyötä sekä maan kasvukuntoa huomioivien ratkaisujen luomista yhdessä viljelijöiden kanssa.”

Kouvolasta kotoisin oleva Tähkän hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Ellilä pitää projektia paikallisesti merkittävänä. ”Haluan olla mukana kehittämässä aluetta ja mahdollistamassa viljelijöille lisäkassavirtaa ja hehtaarituoton lisäystä. Minulle on tärkeää, että olki korjataan olosuhteet huomioiden kestävästi.”

Tähkän toimitusjohtaja Kalle Koivunen on tyytyväinen alkaneesta projektista. ”Tämä projekti on juuri meille sopiva. Haluamme olla mukana uusissa innovatiivisissa projekteissa, jotka edistävät Suomen maaseudun kehitystä ja luovat kestävää kehitystä”.

Mbion hallituksen puheenjohtaja Jari Lahtinen: ”Olen iloinen Tähkän asiantuntevien nuorten ammattilaisten panoksesta clean green eli puhtaan vihreän energian -projektillemme”.

Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Niemi: ”Mbion hanke on merkittävä lisä Kouvolan Hyötyvirta-hankkeeseen. Kaupunki ja Kinno tukevat Mbion hanketta”.

Oljen hankintaorganisaation yhteystiedot: ostot@mbio.fi
Kymenlaakso: Jaakko Ellilä, p. 0453467790
Uusimaa: Elias Heliander, p. 0453467791
Etelä-Karjala ja muut alueet: Niilo Salo, p. 0453467792

Lisätietoja antaa oljen hankintaorganisaation lisäksi, Mbion hallituksen pj. Jari Lahtinen 050 327 4890 ja Tähkän tj. Kalle Koivunen p. 0400 671332


Myllykosken Bioetanoli ”Mbio”– II sukupolven bioetanolitehdas

50.000 tonnia toisen sukupolven bioetanolia, 100.000 tonnia bioligniiniä ja 25m m3 biokaasua liikenteen polttoainetarpeisiin sekä korvaamaan hiiltä.

Merkittävät alueelliset taloudelliset panostukset, lisätuotot mm. maataloudelle ja positiivinen suora ja välillinen työllisyysvaikutus.

Tavoitteellinen tutkimus- ja tuotekehittely-yhteistyö yliopistojen kanssa raaka-ainepotentiaalin ja lopputuotteiden jatkojalostusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Teollisten jätteiden arvonkorotusmahdollisuus.

Merkittävä kiertotalouden tukikohta ”Mbio”. Bioetanolitehdas ankkuri-hanke, joka mahdollistaa tehostetun kiertotalouden ja infran uusiokäytön Myllykoskella sekä jatkokehtyksen.

Perustuu vahvistettuun RED II -direktiiviin. Markkina tuotteille kasvava. Myös asiaa säätelevä direktiivi selkeä ja voimassa.


Pitkäaikaiset toimitussopimukset – varmaa pitkäaikaista kassavirtaa ja hehtaarituoton parannus ilman riskinottoa

1. Pitkäaikainen lisäkassavirta ja hehtaarituoton lisäys.

2. Helppo liittyä mukaan:

  • Useita tapoja toimittaa olkea, myös. ei tarvitse itse tehdä mitään - vaihtoehto.
  • Mahdollisuus lisätä ansioita lisäämällä omaa työpanostaan.
  • Ei edellytä mitään investointeja tai riskinottoa.
  • Kesannointi ja tuotantolinjan muutokset sallittu.
  • Ei vaikuta maataloustukiin ja jos myöhemmin vaikuttaa, mahdollisuus sopia korvauksista.
  • Sukupolvenvaihdos- ja tilan luovutus- tilanteet huomioitu.
  • Rankkasateiden sattuessa ei tarvitse toimittaa.

3. Silppuri pois - polttoainesäästö puitaessa ja vähemmän tukoksia.

4. Kasvinsuojeluaineet purevat paremmin kun olkipehku poistettu.

5. Olkipehkun polttaminen pian kiellettyä, Toimittaminen Mbiolle hyvä vaihtoehto.

6. Mahdollisuus saada oljen ravinteet takaisin: Oljen lannoiteaineiden liukeneminen maahan varsin vaivalloisen ja hitaan maatumisprosessin tulos. Valmistusprosessissa syntyvässä ravinnemassassa ravinteet helposti liukenevassa muodossa.

7. Tuottoisa ja vaivaton tapa osallistua ilmastotalkoisiin ja profiilin nostoon.

8. Viljelijöillä mahdollisuus hyötyä muutoinkin toiminnan käynnistymisestä. Merkittävät vuotuiset hankinnat maakunnasta.

Oljen ostosopimus »

Oljen hankintaorganisaation yhteystiedot: ostot@mbio.fi

Jaakko Ellilä

Jaakko Ellilä

Kymenlaakso

045 346 7790

Elias Heliander

Elias Heliander

Uusimaa

045 346 7791

Niilo Salo

Niilo Salo

Etelä-Karjala ja muut alueet

045 346 7792

Myllykosken Bioetanoli

info@mbio.fi